Ce trebuie sa faca din punct de vedere legal companiile care-si lasa angajatii se lucreze de acasa

Regulamentele de muncă de la domiciliu, Munca la domiciliu și telemunca. Aspecte practice și legale | Universul Juridic

regulamentele de muncă de la domiciliu

Printre măsurile recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției sociale se numără modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului sau desfășurarea activității în regim de telemuncă. Așadar, o bună parte dintre angajatori au ales să convină cu angajații ca aceștia să muncească de acasă.

Munca la domiciliu Articolul din Legea nr. Printre particularitățile muncii la domiciliu se numără faptul că salariatul își stabilește singur programul de muncă, conform alineatului 2 al aceluiași articol.

Munca la domiciliu și telemunca. Aspecte practice și legale

Ca regulă generală, angajatorul trebuie să stabilească prestarea muncii de la domiciliu de comun acord cu salariatul. Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie în formă scrisă și trebuie să cuprindă pe lângă clauzele generale reglementate în articolul 17 Codul muncii, elementele prevăzute de articolul din aceeași lege, respectiv: precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Necesită menționat faptul că în conformitate cu articolul 48 din Codul muncii, prin excepție de la regula generală, în caz de forță majoră angajatorul poate stabili în mod unilateral ca salariatul să desfășoare activitatea specifică profesiei sau funcției pe care o exercită de la domiciliu.

regulamentele de muncă de la domiciliu

Totuși, în situația în care o asemenea măsură a fost dispusă pe durata cât cazul de forță majoră era în ființă, efectele acesteia vor înceta odată cu dispariția cazului de forță majoră care a impus luarea măsurii.

Telemunca Legea nr.

9 Idei de Joburi Online de Marketing de Acasă în 2020 - MarketingIdeas Ep13

Telemunca este definită de articolul 2 litera a din Legea nr. Observăm că spre deosebire de reglementarea muncii la domiciliu cuprinsă în Codul muncii, reglementarea obiective în tranzacționare Legea nr.

  • Telemunca vs Munca la domiciliu in contextul COVID - aliniere cu GDPR - NDI Law
  •  Он целый год хвастался, что разрабатывает алгоритм, непробиваемый для грубой силы.
  • Câștigă bani buni acum

În același sens, în cazul regimului de telemuncă, salariatul își poate desfășura activitatea regulamentele de muncă de la domiciliu din orice alt loc decât cel organizat de angajator, nu doar de la domiciliu. Articolul 5 alineatul 2 din Legea nr.

Avantaje și dezavantaje Atât în situația desfășurării activității specifice în regim de muncă la domiciliu cât și în regim de telemuncă, angajatorii și salariații au deopotrivă o serie de avantaje și dezavantaje.

Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept.

În ceea ce îi privește pe angajatori, în ambele regimuri, aceștia beneficiază de costuri reduse cu privire la amenajarea și întreținerea spațiului destinat desfășurării activității salariaților. În rândul dezavantajelor se numără în schimb lipsa posibilității de verificare a salariatului în mod concret, decât în condițiile stabilite de regulamentele de muncă de la domiciliu acord și cu o notificare prealabilă în acest sens.

regulamentele de muncă de la domiciliu

În ceea ce îi privește pe salariați, aceștia beneficiază de reducerea costurilor și a timpului pierdut cu deplasarea între locuință și locul de muncă. Într-adevăr, în situația în care salariatul efectuează munca în regim de telemuncă, aceste costuri pot să nu dispară în situația în care locația desfășurării activităților este alta decât domiciliul acestuia.

Totodată, în funcție de personalitatea fiecărui salariat, aceștia pot fie mai productivi sau dimpotrivă, mai dezorganizați.

Munca la domiciliu sau telemunca? Ce trebuie sa faca firmele care-si lasa angajatii sa lucreze de acasa de Constantin Pescaru Joi, 19 Martieora Companiile care isi lasa angajatii sa lucreze de acasa au doua optiuni pentru a fi in regula din punct de vedere legal.

Neajunsuri ale regulamentele de muncă de la domiciliu actuale Cu privire la telemuncă a fost expusă în literatura de specialitate opinii, prin care a fost subliniată o problemă care poate apărea în situația în care angajatorul dorește să verifice activitatea salariatului, în conformitate cu prevederile cuprinse în articolul 5 alineatul 2 litera d din Legea nr. În ipoteza în care salariatul nu își exprimă consimțământul pentru ca angajatorul să pătrundă în domiciliul acestuia, verificarea activității desfășurată de salariat nu poate fi efectiv realizată.

  • Munca la domiciliu și telemunca. Aspecte practice și legale | Universul Juridic
  • ГЛАВА 107 Сьюзан понятия не имела, сколько прошло времени.
  • Cele mai bune cursuri pentru a câștiga bani pe internet

Unii avocați consideră că într-o asemenea situație salariatul poate fi tras la răspundere disciplinară sau patrimonială de către angajator. Observăm că și în situația în care salariatul desfășoară muncă la domiciliu în temeiul articolului din Codul muncii poate fi ridicată problema expusă anterior. Aceasta deoarece în cuprinsul articolului litera b din Codul muncii avem reglementată posibilitatea ca angajatorul să verifice activitatea desfășurată de salariat, întocmai precum în cazul telemuncii.

Telemunca vs Munca la domiciliu in contextul COVID-19 – aliniere cu GDPR

Prin urmare, în măsura în care angajatorul nu obține consimțământul salariatului pentru a pătrunde în locuința acestuia, primul nu are la îndemână niciun mijloc pentru a-l obliga pe salariat să-i permită accesul. Soluția de sancționare disciplinară sau patrimonială a salariatului propusă anterior poate fi aplicată și într-o atare ipoteză.

regulamentele de muncă de la domiciliu

Totuși, apreciem că în situația în care salariatul desfășoară activitate în regim de telemuncă conform Legii nr. Prin urmare, angajatorul va avea cel mai probabil posibilitatea de a verifica activitatea salariatului tot prin intermediul tehnologiei informației și a comunicațiilor.

O asemenea modalitate de exercitare a prerogativelor de verificare a activității salariatului apare ca fiind mai puțin intruzivă, în timp ce oferă angajatorului posibilitatea realizării unui control efectiv. Concluzie Tot mai multe domenii de activitate, profesii, funcții sau meserii au evoluat înspre a permite salariatului să presteze activitățile specifice în alt loc decât cel uzual, amenajat de angajator.

Tehnologia actuală permite comunicarea în timp real între două sau mai multe persoane în mod gratuit, utilizând o conexiune la internet, indiferent de poziția geografică a persoanelor care comunică. Ultimul an ne-a arătat că munca în regim de home-office, având ca temei juridic textele de lege prezentate anterior, poate fi implementată cu succes în foarte multe sectoare de activitate, unde în realitate, prezența fizică a salariatului la locul de muncă nu este necesară.

regulamentele de muncă de la domiciliu

În ce măsură aceste regimuri de desfășurare a muncii vor fi păstrate și după terminarea pandemiei, rămâne de văzut. Cert este însă faptul că aceste instituții juridice au avut timp pentru a fi analizate prin prisma ultimelor evenimente și de a fi, eventual, îmbunătățite pe viitor.

În acest context, în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a recomandat 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă: stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză; modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului; desfășurarea activității prin telemuncă. În continuare, propunem să ne raportăm la ultimele două măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și să le analizăm sub sceptrul legislației speciale.