Prețul de grevă este de 6 litere. Termenii și condițiile de transportare

Conținutul

  Orele indicate în bilet, în orar şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Transportatorul urmează să anunţe Pasagerul despre modificările intervenite în orar, în cazul în care acesta din urmă îi va furniza date de contact în momentul rezervării. Dacă, după ce biletul a fost achitat, intervin modificări esenţiale în orar, care nu sunt acceptabile Pasagerului, iar Transportatorul nu este capabil să ofere o opţiune convenabilă pasagerului, cel din urmă are dreptul de a rambursa banii achitaţi sau Transportatorul se obligă să modifice itinerarul prețul de grevă este de 6 litere zbor al pasagerului.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Pentru a exercita aceste măsuri şi a preveni anularea unei curse, transportatorul îşi păstrează dreptul, în cazuri excepţionale, de a opera o cursă a sa cu un transportator alternativ sau de a modifica tipul aeronavei cu care va fi operată cursa respectivă, fără preaviz. Conform Convenţiei de la Montreal, obligaţiunile transportatorului sunt limitate sau excluse în cazul în care modificările au intervenit în urma unor circumstanţe extraordinare care nu au putut fi evitate chiar dacă toate măsurile necesare au fost luate.

  Astfel de circumstanţe pot apărea în cazuri de instabilitate politică, condiţii meteorologice incompatibile cu operarea zborului respectiv, deficienţe în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea zborului, greve. Condițiile enumerate la punctul 8.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Reţineri, anulări a curselor, refuzul îmbarcării 8. În cazul în care un prețul de grevă este de 6 litere este anulat, este subiectul unei reţineri, sau pasagerului îi este refuzată îmbarcarea la un zbor pentru care deţine o rezervare validă, cel din urmă are drepturile dezvăluite în acest Regulament.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Cu toate acestea, transportatorul nu va purta răspundere pentru daunele cauzate de reţinere, dacă va fi demonstrat că cel din urmă a luat toate măsurile necesare în mod rezonabil de a evita daunele sau faptul că nu a avut posibilitate de a lua aceste măsuri. În cazul în care un zbor se aşteaptă să fie reţinut cu mai mult timp, pasagerul are dreptul de a primi îngrijire pe parcursul aşteptării.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Îngrijirea pentru un pasager poate fi refuzată în cazul în care aceasta va cauza o reţinere ulterioară. Pasagerul va primi un document de compensare în cazul refuzării îmbarcarii DBC — denied boarding compensation în care va fi indicată suma exactă pe care o va primiacesta. Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, în cazul prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plăţii.

  prețul de grevă este de 6 litere

  Atunci când biletul a fost plătit de o altă persoană decât cea al cărei nume figurează pe bilet, iar pe bilet este menţionată o restricţie privind rambursarea, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a plătit biletul sau la ordinul acesteia.

  Unele bilete de avion achiziţionate la preţ redus reducere, promoţii etc.

  Prin finanțarea pusă la dispoziția acestor entități, FPM contribuie la finanțarea economiei Uniunii.