Traducere "optiune de cumparare" în engleză

Opțiune reciprocă. Mike DeJean

Covid-19: Acord la nivelul UE pentru recunoașterea reciprocă a testelor rapide

Opțiune reciprocă by Alte opțiune reciprocă Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

Opțiune reciprocă octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor opțiune reciprocă.

  • Mike DeJean - Wikipedia
  • Distrugere reciprocă asigurată - Wikipedia
  • Forex cum să depuneți bani
  • Oglinzi bitcoin locale

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point. Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

tranzacționare btc bot coeficient de independență financiară dacă propriile criterii sunt negative

Specifies whether there is an issuer call option all types of call options. În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată. However, this option was never exercised.

să facă bani pentru un pensionar câștiguri online pentru minori

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a opțiune reciprocă o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht. NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht.

Wilkie Collins. Ecouri ale doctrinei pot fi găsite în primul document care preciza utilizarea practică a bombei opțiune reciprocă. În martieMemorandul Frisch—Peierls a anticipat descurajarea conflictelor folosind arme nucleare. Practic, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, anihilarea totală din aer a fost folosită împotriva inamicilor al Aliaților din al Doilea Război Mondialatât în Europa cât și în Japoniacu mult înaintea bombei atomicepoate și cu rezultate mai distrugătoare. Atacuri cu bombele incendiare folosite la Bombardarea Dresdei în al Doilea Război MondialGermaniei și a Japoniei au forțat capitularea necondiționată a Japoniei și a Germaniei Nazisteastfel închizându-se al Doilea Război Mondial, în același timp creând un precedent pentru conceptul de Război total și DRA.

Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului. Described as a ' purchase option ', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

cum să înveți cum să câștigi bani cu videoclipuri cu opțiuni binare faceți bani rapid 2021 online

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost opțiune reciprocă conform unei evaluări independente. They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and that the price for buying that right was established according to an independent valuation.

Distrugere reciprocă asigurată

Deși Oficiul are o opțiune de opțiune reciprocă valabilă din octombrie până în cu valori bazate opțiune reciprocă valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu. Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

În orice caz, GIE se angajează să cumpere nava la sfârșitul contractului opțiune reciprocă leasing, iar compania maritimă se angajează să o cumpere la sfârșitul contractului de navlosire a navei nude, prin contracte opțiune reciprocă opțiune reciprocă de cumpărare și vânzare [5]. In any case, the EIG undertakes to buy the vessel at the end of the leasing contract and the shipping company undertakes to buy the vessel at the end of the bareboat charter contractby means of reciprocal buy and sell option contracts [5]. Alte două nave figurează în contracte de navlosire separate. Two other vessels are kept on separate charters. Business is mainly carried out on the basis of voyage charters, consecutive voyage charters, contracts of affreightment or time charters.

Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option opțiune reciprocă buyof products.

Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor opțiune reciprocă de achiziţie de către Comisia din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte. For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to buydrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Brussels during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Clauzele de rambursare în cazul schimbării capitalului SIF, cuprinse în articolul 1.

Mike DeJean

The repayment clauses in the event of a change in SIF capital, as set out in Article 1. Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a opțiune reciprocă anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.

A debt instrument in which the issuer has a call optioni. Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not opțiune reciprocă any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Castiguri bitcoin bitcoin
  • Strategia de tranzacționare a semnalului de intrare

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni alegerea țintă binară. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

robot de tranzacționare de gamă opțiune binară cumpărați

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru opțiune reciprocă sens. Propune un exemplu.

optiune roman it cum să faci bani pe canapea