Browser incompatibil

Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții

câștigând bani folosind un site web pe internet

Întrebări frecvente 1. Ce trebuie de aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții la pretul unitar?

În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu. La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu.

piața investițiilor pe internet

La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat.

După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice. După semnarea contractului de către autoritatea contractantă, operatorul economicl semnează contractul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizînd Serviciul guvernamental de semnare MSign.

Cine trebuie indicat la reprezentatul furnizorului?

A intervenit o problemă.

Ce presupune perioada de actualizare? Valoarea comisionului se reține din valoarea achiziției valoarea lotului și nu din valoarea ofertei.

Am participat la licitația unei companii private, după licitație nu vad ofertele altor participanți? La procedurile de achiziții ale companiilor private ofertele nu sunt publice.

 •  - Количество букв всегда составляло совершенный квадрат.
 • INSTRUCTIUNI 1 08/01/ - Portal Legislativ
 • Стратмор придумал хитроумный ход, чтобы приспособить «Попрыгунчика» к нуждам агентства, но его схватили за руку.
 • Invata optiuni binare
 • Sursă suplimentară de venit pentru pizzerii
 • На лице Стратмора тут же появилось виноватое выражение.
 •  - Мы опустим каждый второй кадр вместе со звуковым сопровождением и постараемся держаться как можно ближе к реальному времени.

Un ofertant nu are toate cele 20 de pozitii. Are dreptul OE sa aplice la acest lot, daca nu are toate pozitiile solicitate? Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legeaart. În cazul în care semnătura electronică este deținută de către contabil, nu de director, poate contabilul să semneze contractul?

Contabilul poate semna contractul în condițiile în care este delegat prin ordinul directorului.

Persoanele fizice se pot înregistra in sistem? Ce trebuie pentru aceasta?

opțiuni finmax

Operatorii economici se înregistrează în SIA RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor.

Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante. Persoana fizică se poate înregistra doar în calitate de ofertant. Ce reprezinta pasul minim si cum el aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic OE în timpul unei runde a licitației electronice.

satoshi nakamoto bitcoin creator

Autoritatea contractantă AC va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare, conform art. Referitor la inițierea procedurilor de achiziționare a Petrolului, pieselor de schimb, deservirea delegațiilor oficiale, cazării, deservirea automobilelor, unde cantitatea să fie pusă pe 1 unuiar contractul să fie încheiat pe o suma planificată, din cauza că nu este cunoscută din timp cantitatea serviciilor care vor fi necesare pe parcursul anului, suma pe poziții la inițierea procedurii noi nu le știm.

Întrebări frecvente

În cazul în care bunurile şi serviciile menţionate se achiziţionează în fiecare an de AC există careva date statistice care permit estimarea cantităţilor necesare ex. Cantitatea de combustibil se estimează în funcţie de parcursul mediu anual per unitate de transport, consum mediu şi cantitatea mijloacelor de transport. Documentația de atribuire — opțiunea binară de investiții încărcăm?

Altă informație relevantă. Cum se inițiază o procedură de achiziție dacă în buget se include suma cu TVA, iar în anunț la valoarea estimată a lotului se va include suma fără TVA? Însă, în anunțul de intenție, în planul de achiziții și anunțul de participare se include valoarea achiziției nu include TVA.

Pot să transmit unei alte persoane din cadrul AC datele mele de conectare de pe MTender nume utilizator și parola?

Conform Regulamentului privind Mtender HG nr. Ce reguli se aplica atunci când AC desfășoară achiziții folosind fondurile unor donatori?

Astfel de achiziții se desfășoară conform regulilor agreate cu donatorul. Poate AC accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor? Certificatul poate fi acceptat de către AC, dacă OE prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă OE prezintă dovada achitării datoriei. Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Vezi art. Care este cerința față de cifra de afaceri?

Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.

 • În scopul uniformizării practicii comunitare în materie şi în vederea implementării recomandărilor cuprinse în jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [1]forurile europene au decis să stabilească reguli clare pentru evitarea divergenţelor de opinie referitoare la admisibilitatea modificării clauzelor unui contract de achiziţie publică pe perioada derulării sale, fără iniţierea unei noi proceduri de achiziţie.
 • Ghid de Achiziții Publice administrat de ANAP
 • Два человека… .
 • A face bani repede pentru o croitoreasă
 • MTender Public Portal
 • Cum să faci bani în 20 de zile
 • Он постучал.
 •  - Я там .

În aceleași condiții o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.