Descarcă formulare | PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE

Adunarea electronică de la domiciliu. Cum scap de aparatele vechi sau deşeurile electrice? - RoRec RoRec

La prima şedinţă se pot forma şi organismele de lucru ale Adunării.

  • Сьюзан понимающе кивнула.
  •  Сидите тихо, - приказал Фонтейн.
  • Там она и стала тем, кого японцы именуют хибакуся - человеком, подвергшимся облучению.

Validarea mandatelor deputaţilor Articolul 6 Deputaţii dobândesc drepturile şi îndatoririle pe data validării mandatului. Adunarea validează mandatele deputaţilor în baza certificatului privind alegerea deputatului şi a raportului Comisiei Electorale Provinciale privind alegerile desfăşurate. Pentru validarea mandatelor deputaţilor, Adunarea înfiinţează o comisie care are şapte membri. În componenţa comisiei se asigură reprezentarea proporţională a deputaţilor aleşi la propunerea partidelor politice, coaliţiei partidelor politice şi a grupurilor de cetăţeni sau a grupurilor de cetăţeni.

Articolul 7 Preşedintele şi membrii Comisiei sunt propuşi de deputatul care prezidează şedinţa Adunării. Comisia este aleasă dacă pentru ea au votat majoritatea deputaţilor prezenţi. Articolul 8 Comisia îşi începe activitatea imediat după alegere.

  • Descarcă formulare | PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE
  • Cum scap de aparatele vechi sau deşeurile electrice?
  • Stare de urgenţă: În Franţa, Adunarea naţională a votat pentru folosirea brăţării electronice în cazul anumitor arestaţi la domiciliu 19 Noi scris de Magda Marincovici După intense dezbateri, deputaţii au adoptat, în ultimul moment, un amendament în acest sens, care nu se deosebeşte prea mult de ceea ce propuneau republicanii şi UDI.
  • Провести романтический вечер в обществе своего главного криптографа.
  • Cum scap de aparatele vechi sau deşeurile electrice? - RoRec RoRec

Comisia îşi contul bancar gcm forex activitatea în şedinţa la care participă majoritatea membrilor Comisiei şi decide cu majoritatea voturilor din numărul total de membri ai comisiei. Articolul 9 În baza raportului Comisiei Electorale Provinciale privind desfăşurarea alegerilor, Comisia stabileşte dacă datele din certificatele privind alegerea fiecărui deputat sunt identice cu datele din raportul Comisiei Electorale Provinciale şi despre aceasta prezintă Adunării un raport în formă scrisă, care conţine: - propunerea de a se valida mandatul fiecărui deputat în parte adunarea electronică de la domiciliu propunerea cu expunerea de motive de a se amâna validarea mandatelor anumitor deputaţi.

Membrul Comisiei pentru al cărui mandat se propune amânarea validării, nu poate participa la deciderea asupra propunerii respective. Articolul 10 Adunarea examinează şi adoptă raportul Comisiei în întregime, în cazul în care Comisia nu a propus amânarea validării mandatului anumitor deputaţi. Dacă Comisia în raportul său a propus să fie amânată validarea mandatului deputatului, despre fiecare asemenea propunere se votează separat. Prin prezentarea raportului Adunării, Comisia îşi încetează activitatea.

Articolul 11 Dacă Adunarea amână validarea mandatului deputatului, aceasta va obliga Comisia Electorală Provincială să verifice validitatea certificatului privind alegerea deputatului şi despre aceasta să informeze Adunarea în termen de opt zile, de la data primirii hotărârii.

Play Adunarea Naţională a Franţei votat luni seara crearea unei pedepse de "detenţie la domiciliu sub supraveghere electronică", în cadrul unei noi serii de pedepse prevăzute de proiectul legii justiţiei, relatează AFP. În prezent, plasarea sub supraveghere electronică este o simplă modalitate a controlului judiciar al persoanelor înaintea procesului lor sau al unei pedepse cu închisoarea. Noua pedeapsă autonomă a "arestului la domiciliu sub supraveghere electronică'' va putea fi impusă pentru o infracţiune în locul închisorii pentru o perioadă cuprinsă între 15 zile şi şase luni.

Asupra verificării mandatului deputatului prevăzut la alineatul 1 al prezentului articol, Adunarea decide după examinarea informaţiei primite de la Comisia Electorală Provincială. Deputatul a cărei validare a mandatului a fost amânată, are dreptul de a fi prezent la şedinţa Adunării şi de a participa în activitatea Adunării fără drept de decidere.

Articolul 12 Adunarea este constituită prin validarea mandatelor a două treimi de deputaţi. Din ziua constituirii Adunării, încetează mandatul deputaţilor din componenţa precedentă.

Formarea cluburilor de deputaţi Articolul 13 Cluburile de deputaţi se formează în modul stabilit prin prezentul regulament.

adunarea electronică de la domiciliu

Alegerea Preşedintelui Adunării Candidatul de preşedinte al Adunării poate fi propus de cel puţin 20 de deputaţi. Deputatul poate participa la propunerea unui singur candidat. Propunerea candidatului de preşedinte al Adunării se prezintă preşedintelui în adunarea electronică de la domiciliu, adunarea electronică de la domiciliu formă scrisă.

Articolul 15 Propunerea conţine prenumele şi numele candidatului, o scurtă biografie, apartenenţa partinică, prenumele şi numele reprezentantului propunătorului, expunerea de motive şi consimţământul candidatului în formă scrisă. Preşedintele în exerciţiu trimite deputaţilor toate propunerile primite pentru candidaţii de preşedinte al Adunării. Reprezentantul propunătorului are dreptul să justifice propunerea oral. Articolul 16 Asupra propunerii candidatului de preşedinte al Adunării se deschide dezbatere.

După încheierea dezbaterii, preşedintele în exerciţiu stabileşte lista candidaţilor de preşedinte al Adunării în ordinea alfabetică alfabetul chirilic litera cu care începe numele candidatului. Articolul 17 Preşedintelui Adunării se alege prin votare publică dacă Adunarea nu decide să voteze în mod secret.

Descarcă formulare

Votarea se desfăşoară conform dispoziţiilor prezentului regulament cu privire la deciderea votării publice. În cazul în care sunt propuşi mai mulţi candidaţi de preşedinte se votează prin efectuarea apelului deputaţilor. Dacă Adunarea hotărăşte să se adunarea electronică de la domiciliu în mod secret, votarea se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament cu privire la deciderea votării în mod secret.

Articolul 18 Votarea pentru alegerea preşedintelui Adunării este condusă de preşedintele în exerciţiu ajutat de doi dintre cei mai tineri deputaţi care sunt prezenţi la şedinţă şi de secretarul general al Adunării.

Candidatul de preşedinte al Adunării nu poate conduce votarea şi nici nu-l poate ajuta pe preşedintele în exerciţiu în conducerea votării.

Articolul 19 Preşedinte al Adunării este ales deputatul care a întrunit majoritatea voturilor din numărul total al deputaţilor. Dacă a fost propus un singur candidat care nu a obţinut majoritatea necesară sau au fost propuşi doi candidaţi şi nici unul nu a întrunit majoritatea necesară, procedura alegerii se repetă.

Dacă au fost propuşi mai mulţi candidaţi, dar nici unul nu a întrunit majoritatea necesară de voturi, votarea se va repeta pentru doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi, respectiv pentru candidaţii care au obţinut cel mai mare şi concomitet un număr egal de voturi. Dacă nici în cel de al doilea tur de scrutin nu a fost ales preşedintele Adunării, procedura alegerii se repetă. Articolul 20 Cu ocazia preluării funcţiei, preşedintele Adunării depune în faţa Adunării următorul jurământ: "Jur că voi respecta Din opțiune şi legea Republicii Serbia, Statutul Provinciei Autonome Voivodina şi că voi îndeplini funcţia de preşedinte al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în mod conştiincios, nepărtinitor şi responsabil, ghidat de principiile democratice, interesele cetăţenilor şi interesele Provinciei Autonome Voivodina şi că voi păstra demnitatea Adunării".

Articolul 21 După alegere, preşedintele Adunării preia prezidarea şedinţei. Alegerea vicepreşedinţilor Adunării Cu ocazia fiecărei constituiri Adunarea stabileşte numărul vicepreşedinţilor, la propunerea preşedintelui. Articolul 23 Cel puţin 20 de deputaţi pot să propună unul sau mai mulţi candidaţi de vicepreşedinţi ai Adunarea electronică de la domiciliu însă, cel mult până la numărul care se alege.

Propunerea adunarea electronică de la domiciliu de vicepreşedinţi ai Adunării se prezintă preşedintelui Adunării, în formă scrisă. Articolul 24 Propunerea conţine numele şi prenumele candidatului, o scurtă biografie, apartenenţa partinică, prenumele şi numele reprezentantului propunătorului, expunerea de motive şi consimţământul candidatului în formă scrisă.

Propunerile primite preşedintele Adunarea electronică de la domiciliu le trimite deputaţilor. Reprezentantul propunătorului are deptul să expună oral justificarea propunerii. Asupra propunerii candidatului se deschide dezbatere. După încheierea dezbaterii preşedintele Adunării stabileşte lista candidaţilor de vicepreşedinţi ai Adunării în ordinea alfabetică adunarea electronică de la domiciliu numelui candidaţilor alfabetul chirilic.

Articolul 25 Votarea pentru alegerea vicepreşedinţilor Adunării se face conform dispoziţiilor prezentului regulament cu privire la votarea pentru alegerea preşedintelui Adunării. Fiecare deputat votează adunarea electronică de la domiciliu mult atâţia candidaţi câţi vicepreşedinţi se aleg. Articolul 26 Vicepreşedinte al Adunării este ales candidatul care a obţinut majoritatea voturilor din numărul total al deputaţilor. Dacă au fost propuşi atâţia candidaţi câţi se aleg, dar nu a fost ales numărul prevăzut sau niciun vicepreşedinte al Adunării, procedura de alegere se repetă pentru numărul de vicepreşedinţi ai Adunării care nu au fost aleşi.

Dacă au fost propuşi mai mulţi candidaţi decât numărul care se alege, şi nu a fost ales numărul prevăzut de vicepreşedinţi ai Adunării, votarea se repetă pentru numărul de vicepreşedinţi ai Adunării care nu au fost aleşi, dintre candidaţii rămaşi.

Dacă nici în al doilea tur de scrutin nu a fost ales numărul prevăzut de vicepreşedinţi ai Adunării, se repetă procedura de alegere pentru numărul de vicepreşedinţi care nu au fost aleşi.

adunarea electronică de la domiciliu

Articolul 27 Cu ocazia preluării funcţiei, vicepreşedintele Adunării depune în faţa Adunării următorul jurământ: "Jur că voi respecta Constituţia Republicii Serbia, Statutul Provinciei Autonome Voivodina şi legea şi că voi îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în mod conştiincios, nepărtinitor şi responsabil ghidat de principiile democratice, interesele cetăţenilor şi interesele Provinciei Autonome Voivodina şi că voi păstra demnitatea Adunării".

Numirea secretarului general al Adunării Articolul 28 Adunarea are secretar general. Candidatul de secretar general al Adunării este propus de preşedintele Adunării. Propunerea conţine prenumele şi numele candidatului, o scurtă biografie, expunerea de motive şi consimţământul candidatului, în formă scrisă.

adunarea electronică de la domiciliu

Secretarul general al Adunării se numeşte pe o perioadă de patru ani. După fiecare constituire a Adunării se numeşte secretarul general al Adunării. Secretar general al Adunării poate fi numită persoana care a absolvit facultatea de drept, şi-a susţinut examenul de specialitate pentru munca adunarea electronică de la domiciliu organele administraţiei şi dispune de o experienţă în domeniul de specialitate de cel puţin cinci ani.

Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi locţiitorul secretarului general al Adunării a Preşedintele Adunării Articolul 29 Preşedintele Adunării reprezintă Adunarea, decretează alegerile pentru deputaţi, convoacă şedinţele Adunării şi stabileşte propunerea ordinei de zi, convoacă şedinţele Colegiului Adunării şi prezidează şedinţele, prezidează şedinţele Adunării, se îngrijeşte de aplicarea Regulamentului, se îngrijeşte ca activitatea organismelor de lucru să fie promptă şi conformată, semnează actele pe care le-a adoptat Adunarea, desemnează reprezentanţii Adunării cu anumite ocazii reprezentative; acceptă patronajul în numele Adunării şi efectuează şi alte activităţi prevăzute prin Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi prezentul Regulament.

Articolul 30 Mandatul preşedintelui Adunării durează patru ani. Preşedintelui Adunării îi poate înceta funcţia înainte de expirarea timpului pentru care a fost ales: prin demisie, destituire sau încetarea mandatului de deputat. În cazul prevăzut la alineatul 2 din prezentul articol funcţia de preşedinte al Adunării va fi exercitată de cel mai în vârstă vicepreşedinte al Adunării, până la alegerea noului preşedinte. Preşedintele Adunării îşi prezintă demisia Adunării în formă scrisă sau oral la şedinţa Adunării.

Preşedintelui Adunării îi încetează funcţia în ziua şi ora prezentării demisiei. Cu privire la demisia prezentată nu se deschide dezbatere şi Adunarea constată încetarea funcţiei preşedintelui Adunării.

Articolul 31 Adunarea îl poate destitui pe preşedintele Adunării înainte de expirarea timpului pentru care a fost ales, conform procedurii prevăzute pentru alegerea preşedintelui Adunării. Articolul 32 Dacă preşedintelui Adunării îi încetează funcţia înainte de expirarea timpului pentru care a fost ales, Adunarea în aceeaşi şedinţă, dar cel târziu în şedinţa următoare, va demara procedura de alegere a preşedintelui Adunării, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

adunarea electronică de la domiciliu

Preşedintele Adunării, în caz de absenţă sau imposibilitate de a-şi exercita funcţia, va fi înlocuit de vicepreşedintele pe care preşedintele Adunării îl desemnează, iar dacă preşedintele Adunării nu desemnează pe nimeni, acesta va fi înlocuit de cel mai în vârstă vicepreşedinte.

Articolul 34 Vicepreşedintelui Adunării îi încetează funcţia înainte de expirarea timpului pentru care a fost ales prin: demisie, destituire sau încetarea mandatului de deputat, conform procedurii şi în modul prevăzut pentru încetarea funcţiei preşedintelui Adunării. Secretarul general adunarea electronică de la domiciliu responsabil pentru activitatea sa Adunării şi preşedintelui Adunării.

Funcţia secretarului general încetează pe data numirii secretarului general al noii componenţe, pe data prezentării demisiei sau prin destituire.

adunarea electronică de la domiciliu

Secretarul general al Adunării se destituie conform procedurii prevăzute pentru numirea acestuia. Până la numirea croația valută forex secretar general, funcţia de secretar general o exercită locţiitorul secretarului general. Locţiitorul secretarului general al Adunării îl ajută pe secretarul general în activitate şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitate de adunarea electronică de la domiciliu efectua activitatea.

Locţiitorul secretarului general este numit de Adunare la propunerea secretarului general al Adunării, cu consimţământul în scris al preşedintelui Adunării. Locţiitor al secretarului general poate fi numită persoana care a absolvit facultatea de drept, şi-a susţinut examenul de specialitate pentru munca în organele administraţiei şi dispune de o experienţă în muncă de cel puţin cinci ani.

Funcţia locţiitorului secretarului general încetează pe data numirii noului locţiitor al secretarului general, pe data prezentării demisiei sau prin destituire. Locţiitorul secretarului general al Adunării se destituie conform procedurii prevăzute pentru numirea acestuia. Clubul de deputaţi În Adunare se poate înfiinţa club de deputaţi din cel puţin cinci deputaţi.

Fiecare deputat poate fi membru al unui singur club de deputaţi. Articolul 38 Clubul de deputaţi se constituie în aşa fel că se prezintă preşedintelui Adunării lista membrilor pe care a semnat-o fiecare membru al grupului de deputaţi. În listă se indică în mod special preşedintele clubului de deputaţi şi adunarea electronică de la domiciliu acestuia. Cu privire la schimbarea componenţei clubului de deputaţi, preşedintele clubului de deputaţi îl informează pe preşedintele Adunării în scris.

Cu prilejul ieşirii membrului din clubul de deputaţi, preşedintele clubului de deputaţi remite preşedintelui Adunării, declaraţia semnată privind ieşirea acestuia. Cu prilejul aderării unui nou membru la clubul de deputaţi, preşedintele clubului de deputaţi trimite preşedintelui Adunării declaraţia semnată privind aderarea acestuia.

Articolul 39 Clubul de deputaţi este reprezentat de preşedintele clubului de deputaţi. Clubul de deputaţi are locţiitor al preşedintelui clubului de deputaţi, care îl înlocuieşte pe preşedinte în caz adunarea electronică de la domiciliu absenţă.

Când clubul de deputaţi este reprezentat de locţiitorul preşedintelui, respectiv reprezentantul autorizat, acesta preia autorizaţiile preşedintelui clubului de deputaţi. Articolul 40 Şedinţa clubului de deputaţi este convocată de preşedintele clubului de deputaţi, în vederea dezbaterii şi examinării problemelor din competenţa Adunării. Şedinţa clubului de deputaţi poate fi convocată şi de locţiitorul preşedintelui conform autorizaţiei preşedintelui sau în cazul imposibilităţii adunarea electronică de la domiciliu a preşedintelui de a face aceasta.

Organismele de lucru ale Adunării Articolul 41 În Adunare se formează organisme de lucru permanente şi provizorii. Organismele de lucru permanente sunt comitetele. Organismele de lucru provizorii sunt: comitetele de anchetă şi comisiile. Articolul 42 Preşedintele Adunării, la propunerea organismului de lucru, poate să angajeze instituţii ştiinţifice sau de specialitate sau indivizi în vederea examinării anumitor probleme din sfera de atribuţii a organismului de lucru.

Articolul 44 Preşedintele Adunării în înţelegere cu preşedinţii cluburilor de deputaţi, propune candidaţii de preşedinţi şi membri ai comitetului, proporţional cu numărul de deputaţi pe care cluburile respective de deputaţi îi au în Adunare.

Articolul 45 Cu privire la alegerea preşedintelui şi membrilor comitetului se decide în întregime prin votare publică. Hotărârea adunarea electronică de la domiciliu adoptată, dacă pentru ea au votat majoritatea din deputaţii prezenţi. Articolul 46 Comitetul are preşedinte şi 10 membri, dacă prin prezentul regulament nu este prevăzut altfel.

Comitetul la prima şedinţă alege, din rândul membrilor săi, locţiitorul preşedintelui comitetului. Un deputat poate fi membru a cel mult trei comitete ale Adunării. Articolul 47 Preşedintele Adunării, la propunerea clubului de deputaţi, propune Adunării destituirea membrului comitetului ales din rândul membrilor clubului respectiv de deputaţi, înainte de expirarea mandatului acestuia şi alegerea unui nou membru al comitetului.

Adunarea decide cu privire la destituirea şi alegerea unui nou membru al comitetului la prima şedinţă următoare după remiterea propunerii clubului de deputaţi.

Articolul 48 Comitetul poate înfiinţa subcomitet, iar preşedintele comitetului grup de lucru, în vederea examinării anumitei probleme din sfera sa de atribuţii.

Subcomitetul poate avea cel mult şapte membri cu specificarea ca majoritatea membrilor să fie membri ai comitetului. În subcomitet şi grupul de lucru pot fi numiţi şi specialişti din domeniul pentru care se înfiinţează subcomitetul, respectiv grupul de lucru. Articolul 49 Comitetul adoptă programul anual de activitate şi cu privire la acesta îl informează pe preşedintele Adunării.

Programul se adoptă la începutul anului, la propunerea preşedintelui Comitetului. Comitetul poate prezenta Adunării proiectul pentru programul anual de activitate cel târziu până la 1 decembrie anul curent, pentru planul anual de activitate pentru anul viitor.