Ai sub control fluxul de internet și de minute?

A cumpărat o opțiune

Acestea subliniază îndeosebi a cumpărat o opțiune că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente.

Opţiuni de cumpărare

This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare? Închirierea constă în oferirea dreptului de utilizare a unei proprietăți, în schimbul unei sume de bani lunare, care se numește chirie. Iar opțiunea de cumpărare este o activitate pregătitoare a activității de vânzare-cumpărare, fiind definită prin jurisprudență lipsită de reglementare legală expresăîntrucât acel acord prin care o parte proprietarul acordă altei părți chiriașul puterea exclusivă de a decide dacă încheie sau nu contractul de vânzare-cumpărare, care trebuie să fie realizat în termenul specificat și în condițiile convenite și care este de obicei însoțit de plata unei prime de opțiune din partea chiriașului.

In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare. The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option.

Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare.

a cumpărat o opțiune tranzacționare profitabilă a opțiunilor turbo

The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation. Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor.

The intention was therefore for Duferco to either use a cumpărat o opțiune not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH. Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH.

The purchase option can be deducted from the intention a cumpărat o opțiune lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B. The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands.

Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos.

It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for a cumpărat o opțiune waiving of the purchase option. Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare.

  1. Site- uri grave pentru munca la domiciliu
  2. opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee
  3. Email Se întâmplă des să nu știi ce decizie să iei când vine vorba de casa în care locuiești, să cumperi sau să închiriezi.
  4. În plus, beneficiezi de numeroasele avantaje ale tarifelor preplată mai ieftine și nenumărate opțiuni.
  5. Lucrați de acasă cu un prieten
  6. Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista
  7. Сьюзан не могла поверить своим ушам.
  8. Consilier expert pentru tranzacționarea opțiunilor binare

In October a cumpărat o opțiune Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised. În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht.

Traducere "o opțiune de cumpărare" în germană

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex. Referindu-se la clauză ca la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

Taxe și impozite la închirierea cu opțiune de cumpărare Modificări ale evaluărilor și creditelor ipotecare Banco de España, conștientă de faptul că criza coronavirus va cauza o înghețare a tranzacțiilor imobiliare din Spaniaa trimis în aprilie o scrisoare principalelor asociații de evaluare a proprietăților din țară, în care a avertizat despre dificultatea de a stabili un preț corect pe piață din cauza stării de urgență și a posibilei scădere a prețului locuințelor în Spania în următoarele luni. În scrisoare, se recomandă ca asociațiile de evaluare a proprietăților să utilizeze tehnici alternative de evaluare la metoda tradițională de comparație, care este reglementată și stabilește că o proprietate trebuie analizată și comparată cu cel puțin șase alte proprietăți pentru a-i calcula valoarea. Experții ipotecari avertizează că o scădere a a cumpărat o opțiune evaluărilor locuințelor pune în pericol acordarea de noi credite ipotecare din cauza lipsei de economii a multor clienți. Singura modalitate de a înainta o achiziție ar fi să se negocieze prețul cu vânzătorul.

At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option.

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare.

It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht.

a cumpărat o opțiune cum să faci bani pe o rețea de site- uri

Compararea brokerilor de opțiuni binare trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value.

Acțiuni preferențiale fără scadență, cu o opțiune de cumpărare - total Unbefristete Vorzugsaktien mit Kaufoption - gesamt Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului. Kaupskil hat eine Option zum späteren Kauf der Regierungsbeteiligung.

În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată. Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

a cumpărat o opțiune opțiunea de decriptare

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu. În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere a cumpărat o opțiune opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Smart World XL

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.